pos

De stap van buzzwoord naar daadwerkelijke implementatie is voor veel nieuwe technologieën een brug te ver. Voor Point Of Sale (POS) is het echter een gepasseerd station. Althans, in de VS. Deze revolutionaire kasregistratietechnologie is daar inmiddels wijdverbreid. In Nederland gelden POS-systemen nog als een noviteit, maar de verwachting is dat ze ook hier steeds algemener zullen worden. Wat betekent dat in de praktijk?

POS-systemen: de ECR 2.0

Op dit moment staat in veel ondernemingen nog een eenvoudige ECR (Electronic Cash Register). Dat werkt voor kassamedewerkers weliswaar veel prettiger dan met de hand transacties te moeten bijhouden, maar in feite is het niet meer dan een meer gebruiksvriendelijke versie van een telmachine. Aan het einde van de dag zal alle data moeten worden uitgelezen, geanalyseerd en verwerkt. Dat laat veel ruimte voor verbetering, zeker vanuit het oogpunt van de ondernemer.

Een POS-systeem werkt niet noodzakelijkerwijs heel anders voor kassamedewerkers, maar wel voor het bedrijf als geheel. Alle kassa’s staan namelijk continu in verbinding met een centraal verwerkingssysteem. Zo is de kassa slechts een soort verlengstuk, louter een Point of Sale, voor het centrale kasregister.

Geen reactieve, maar een proactieve kassa

Een POS-systeem is zo in staat om ook rapportages, beheer en zelfs verkoop te regelen. Je kunt er bijvoorbeeld real-time voorraadbeheer mee realiseren. Ook kan het dienen om klantgegevens mee te registreren, inzicht bieden in de meest winstgevende producten, de prestaties van individuele werknemers meten, en nog veel meer van dergelijke toepassingen. Van een reactieve kassa die met de hand moet worden aangeslagen om een transactie te registreren, is een modern kassaregistratiesysteem dus de managementtool bij uitstek geworden.

De aanstaande POS-revolutie

Het mag duidelijk zijn dat POS-systemen in belangrijke mate kunnen bijdragen aan het zakelijke succes van een onderneming. Waarom is dan nog niet iedere kassa in Nederland onderdeel van zo’n systeem? Het antwoord is zo standaard dat het welhaast een cliché is: de kosten. In de beginjaren waren POS-systemen nog geweldig duur, zo duur dat enkel grote ondernemingen de aanschaf konden overwegen. De prijs is echter fors gedaald. Sterker nog: recentelijk zijn er zelfs ‘gratis’ POS-systemen gelanceerd, bijvoorbeeld voor de horeca. De software is daar daadwerkelijk gratis, en wat de hardware betreft: tegenwoordig kan iedere willekeurige smartphone of tablet als kassa dienen. Die heeft het personeel dus al zelf. Het hek is wat dat betreft dus van de dam!